GEMÜ

Aseptik Diyaframlı Vanalar
Plastik Diyaframlı Vanalar
Metal Endüstriyel Diyafram V.
Kelebek Vanalar
Globe Vanalar
Kontrol Vanaları
Solenoid Vanalar
Pilot Vanalar
Küresel Vanalar
Çek Valfler
Yüksek Saflıklı Ürünler
Konumlayıcılar ve Proses K.
Elektrikli Konum Göstergeleri
Endüstriyel Ağ Sistemleri
Aktüatörler
Aksesuarlar
Sensör Sistemleri ve Görüntü B.